غرفه سازی 

 

Home Up آموزش طراحی غرفه غرفه سازی آموزش

سوال جواب غرفه

Home
Up

.......................................

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی اهواز

نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی قزوین

نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی بوشهر

نمایشگاه بین المللی مازندران

نمایشگاه بین المللی اردبیل

نمایشگاه بین المللی زنجان

نمایشگاه بین المللی اراک

نمایشگاه بین المللی خرم آباد

نمایشگاه بین المللی ارومیه.

نمایشگاه بین المللی گلستان

 شرکت در نمایشگاهها آیا صرف حضور فیزیکی کافی است ؟

 

شرکت در نمایشگاه

 

آیا شرکت در نمایشگاهها صرف حضور فیزیکی کافی است ؟

اززبان خیلی ها می شنویم که محض فقط حضور در نمایشگاه شرکت می کنند ولی صرف حضوردر نمایشگاه ها وبدون هدف فقط  جای دیگران را تنگ کردن است ولی اگر شما از کسی شنیدید زیاد جدی نگیرید چه اینکه خود جواب است.

         

آدرس کارگاه غرفه سازی: تهران باقر شهر  ابتدای جاده قوچحصار جنب دامداری گلستان  

ادرس دفتر مرکزی :تهران بلوار نلسون ماندلا پایین تر از دستگردی پلاک 112 واحد 10

  
تلفن مستقیم مدیر اجرایی جهت مشاوره 09395923751  09122410821غلامرضا اژدری
 

02126208934       02126208941

     
Fax:  021 88790326

 

آدرس کانال راهنمای غرفه سازی:https://telegram.me/ghorfe

Copyright  2010 GHORFE SAZ NAMAYESHGAHI