هزینه طراحی واجرای غرفه نمایشگاهی کلیک کنید

تماس با مشاور 09122410821

سوال جواب غرفه

غرفه سازی  

 

 

  Home
Up

 

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی اهواز

نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی قزوین

نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی بوشهر

نمایشگاه بین المللی مازندران

نمایشگاه بین المللی اردبیل

نمایشگاه بین المللی زنجان

نمایشگاه بین المللی اراک

نمایشگاه بین المللی خرم آباد

نمایشگاه بین المللی ارومیه.

نمایشگاه بین المللی گلستان

 

 شرکت در نمایشگاهها آیا صرف حضور فیزیکی کافی است ؟

 

شرکت در نمایشگاه

 

آیا شرکت در نمایشگاهها صرف حضور فیزیکی کافی است ؟

اززبان خیلی ها می شنویم که محض فقط حضور در نمایشگاه شرکت می کنند ولی صرف حضوردر نمایشگاه ها وبدون هدف فقط  جای دیگران را تنگ کردن است ولی اگر شما از کسی شنیدید زیاد جدی نگیرید چه اینکه خود جواب است.

 

آدرس کارگاه غرفه سازی: تهران باقر شهر  ابتدای جاده قوچحصار جنب دامداری گلستان  

 

02126208934            09122410821      02126208941

 

نمونه کارهای اجرایی غرفه سازی را در کانال راهنمای غرفه سازی ببینید

نمونه کارهای غرفه سازی را در اینستا گرام ببینید

من روبات راهنمای غرفه سازی هستم

آماده پاسخگویی به سوالات غرفه سازی 24 ساعته کلیک کن وارد شو

Copyright  2010 GHORFE SAZ NAMAYESHGAHI

ghorfesaz.ir@gmail.com