هزینه طراحی واجرای غرفه نمایشگاهی کلیک کنید

تماس با مشاور 09122410821

نمایشگاه های 1395

 

غرفه سازی  

 

 

  Home
Up
طراحی ساخت غرفه|پارس باراد
غرفه|طراحی ساخت سامان نیروپاد
ساخت غرفه نمایشگاه|کارناکو
ساخت غرفه|نمایشگاه|ایده رویان
غرفه سازی نمایشگاه|غرفه هگزان
طراحی ساخت غرفه نمایشگاهی آریا شیمی
طراحی ساخت غرفه نمایشگاهی کلر پارس
غرفه سازی نمایشگاهی|کیا دیزل
ساخت غرفه نمایشگاهی|کوشاطب
ساخت غرفه|نمایشگاهی|گیلان پلاست
طراحی غرفه نمایشگاه|DEVECHI
غرفه سازی|ان استیل
غرفه کلر پارس در نمایشگاه آب فاضلاب
طراحی و اجرای غرفه بالسا
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی بهسازان در نمایشگاه درو پنجره بین المللی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی کاوه درب در نمایشگاه درو پنجره نمایشگاه بین المللی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شیرآلات بهداشتی پارس در نمایشگاه درو پنجره نمایشگاه بین المللی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی الماس دیتا در نمایشگاه عکس مصلی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی عکس انوش در نمایشگاه بوستان گفتگو
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی چشم چین در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی آب میوه مجتبی در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی حلوای رخش در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی پارس باراد در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی تهران مدل در نمایشگاه بین المللی کیف و کفش و چرم تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی رنگ پوشش آزو در نمایشگاه بین المللی رنگ ورزین تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی J.M.VetGroup در نمایشگاه بین المللی دامهای کوچک خانگی در هتل اسپیناس پلاس تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی نور آسمان در نمایشگاه مرکز همایش های رازی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی دکتر سلام در نمایشگاه بین المللی مطبوعات تهران مصلی امام خمینی
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی روزنامه 19 دی در نمایشگاه بین المللی مطبوعات تهران مصلی امام خمینی
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی روندا در نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی سازه توان آژند ساتا در نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی ایرفو در نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی سی وان در نمایشگاه بین المللی ایپاس مصلی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی دام شهر در هتل استقلال تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی آتیه پرداز در نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی قم پولیکا در نمایشگاه بین المللی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی آجیل و خشکبار محمدی در نمایشگاه بین المللی خشکبار تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی رادسرما در نمایشگاه بین المللی تاسیسات برودتی و سرمایشی تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی یزد فوم در نمایشگاه بین المللی ورزش اسپورتکس تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی کاوه درب در نمایشگاه بین المللی درب و پنجره تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی معین گردشگری ملت در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی آسپیان اسپا در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران|
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی سولیران در نمایشگاه بین المللی صندوق های بازنشستگی تهران

 

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی اهواز

نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی قزوین

نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی بوشهر

نمایشگاه بین المللی مازندران

نمایشگاه بین المللی اردبیل

نمایشگاه بین المللی زنجان

نمایشگاه بین المللی اراک

نمایشگاه بین المللی خرم آباد

نمایشگاه بین المللی ارومیه.

نمایشگاه بین المللی گلستان

 

غرفه سازی نمایشگاه|طراحی|ساخت|غرفه|غرفه نمایشگاهی|ایرفو|غرفه سازی ازمتری 90 تومان 26208934

 

غرفه نمایشگاهی را چگونه سفارش دهم؟

راهنمای هزینه و مراحل سفارش غرفه

 

غرفه نمایشگاهی تصاویر نمایشگاه های سال 95 را می بینید برای طراحان ایده های خوبی دارد

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی آریا شیمی در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه شوینده|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

 

این غرفه نمایشگاهی دارای شعاع چرخشی در حدود 5 ونیم متر بود

 aria shimi Stand

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی کلرپارس در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه نفت تهران|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

غرفه سازی ارزان شرکت کلر پارس در این نمایشگاه (نفت و گاز تهران) در سالن 13 نمایشگاه بین المللی نفت تهران

غرفه سازی کلرپارس

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی دویچی در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه نفت تهران|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

غرفه دویچی

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی گیلان پلاست در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه ایران پلاست تهران|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

غرفه سازی دستکش گیلان

    

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی  در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه نفت تهران|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

غرفه نمایشگه

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی هگزان در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه ایران بیوتی تهران|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

غرفه هگزان

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی جکسون در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه |طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

غرفه جکسون

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی کیادیزل در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه نفت تهران|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

ساخت غرفه کیا دیزل

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی کوشا طب در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه ایران هلث|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

غرفه کوشا طب

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی پارس باراد در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه  تهران|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

غرفه باراد

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی سامان نیرو پاد در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه نفت تهران|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

غرفه

غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی ZirkonZahn در نمایشگاه|غرفه سازی نمایشگاه هتل المپیک|طراحی وساخت غرفه سازنمایشگاهی

غرفه سازی زیر کونزان

 

آدرس کارگاه غرفه سازی: تهران باقر شهر  ابتدای جاده قوچحصار جنب دامداری گلستان  

 

02126208934            09122410821      02126208941

 

نمونه کارهای اجرایی غرفه سازی را در کانال راهنمای غرفه سازی ببینید

نمونه کارهای غرفه سازی را در اینستا گرام ببینید

من روبات راهنمای غرفه سازی هستم

آماده پاسخگویی به سوالات غرفه سازی 24 ساعته کلیک کن وارد شو

Copyright  2010 GHORFE SAZ NAMAYESHGAHI

ghorfesaz(dot)ir(at)gmail.com