غرفه سازی نمایشگاه حمل و نقل ریلی| شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه |غرفه برتر نمایشگاه

غرفه نمایشگاهی مترو تهران به عنوان غرفه برتر نمایشگاه غرفه سازی نمایشگاه حمل و نقل تهران با مشارکت شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه یا همان مترو تهران یک  رویداد منحصر بفرد و زیبا بود و این زیبایی و خیرگی بحدی بر چشمان حاضران اثربخش بود که لوح برترین غرفه نمایشگاه را […]