کنگره ونمایشگاه دندانپزشکی ایران|راهنمای غرفه سازی09122410821

غرفه سازی کنگره دندانپزشکی 1401

غرفه سازی در نمایشگاه دندانپزشکی غرفه سازی نمایشگاه دندانپزشکی یا همان کنگره دندنپزشکی در تهران  و به تاریخ برگزاری ..   خرداد 1403 مرکز نمایشگاهی ایران مال را با چند عنوان و مستند در مورد ساخت غرفه  در کنگره اکسیدا بررسی می کنیم برای اطلاع از هزینه و قیمت غرفه سازی در این نمایشگاه از اینجا وارد […]