غرفه سازی در نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی

غرفه سازی نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی 1403 غرفه سازی نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران  نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی تهران یکی از مهمترین رویدادهای صنعتی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه است. برای اطلاع از قیمت غرفه سازی و هزینه غرفه سازی در این نمایشگاه متراژ غرفه سازی مهم و […]