چگونه حضوری موفق در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) داشته باشم

غرفه سازی در نمایشگاه الکامپ و روشی که بتوان ارزان و درست ساخت غرفه سازی الکامپ یکی از بزرگترین نمایشگاه های کشور می باشد که در تهران هر سال یک بار در نمایشگاه بین المللی تهران برپا می شود برای بدست آوردن هزینه و قیمت ساخت غرفه در این نمایشگاه این مطلب مفید می باشد […]