هزینه طراحی واجرای غرفه نمایشگاهی کلیک کنید

تماس با مشاور 09122410821

exhibition stand design&contractor

غرفه سازی  

 

 

  Home
Up

 

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی اهواز

نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی قزوین

نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی بوشهر

نمایشگاه بین المللی مازندران

نمایشگاه بین المللی اردبیل

نمایشگاه بین المللی زنجان

نمایشگاه بین المللی اراک

نمایشگاه بین المللی خرم آباد

نمایشگاه بین المللی ارومیه.

نمایشگاه بین المللی گلستان

 

设计和建造在德黑兰国际石油,天然气石化展架|Design|Build Exhibition Stand at the Tehran International Oil, Gas Petrochemical设计和建造在德黑兰国际石油,天然气石化展架

  Oil, Gas & Petrochemical Exhibition in Tehran | booth design | build a pavilion | Iran

       

       

 

设计和建造在德黑兰国际石油,天然气石化展架

每平方米米由GRAjdari设计馆的价格是110万里亚尔
欲了解更多信息,打电话给我(+98 21) 26208934

或电子邮件ghorfesaz.ir@gmail.com

www.ghorfesaz.ir

定制的展台

 

定制的展台

The GSN Group is a highly respected leading exhibition stand contractor, working both internationally and in the Iran, with a wealth of experience providing custom build exhibition stands, exhibition stand design as well as any trade show display requirements.

Custom Built Exhibition Standsin Tehran fair

.............


 

For More Information Contact:

GHORFE SAZ

Office central:
Unit 4, No 42, Golfam St, Nelson Mandela (Jordan) Blvd,
Tehran, Iran.

ZIP code: 1915673867

Manufactory:
Qochhesar Road, Bagher City, Tehran, Iran.

Tel:    +98  021 26 20 89 34

Fax:   +98  021 26 20 89 41 102


 

Shirin Jahangiri
Head of Public Relations

G.R.Ajdari
Executive Director
00989122410821

Web site:
http://www.Decorsaz.ir

http://www.cabinetsaz.ir

http://www.ghorfesaz.ir

http://www.yektaexpo.ir

Email: ghorfesaz.ir@gmail.com

Telegram:

https://telegram.me/ghorfe

instagram:

https://www.instagram.com/decorsaz.ir

 

G.R.Ajdari Exhibition Booth design & Built Group
 

آدرس کارگاه غرفه سازی: تهران باقر شهر  ابتدای جاده قوچحصار جنب دامداری گلستان  

 

02126208934            09122410821      02126208941

 

نمونه کارهای اجرایی غرفه سازی را در کانال راهنمای غرفه سازی ببینید

نمونه کارهای غرفه سازی را در اینستا گرام ببینید

من روبات راهنمای غرفه سازی هستم

آماده پاسخگویی به سوالات غرفه سازی 24 ساعته کلیک کن وارد شو

Copyright  2010 GHORFE SAZ NAMAYESHGAHI

ghorfesaz.ir@gmail.com