قیمت غرفه سازی تا 12 متر مربع >>24 میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 18 متر مربع >>35 میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 24متر مربع >>43میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 36متر مربع >>57میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 48متر مربع >>67میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 64متر مربع >>89 میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 80 متر مربع >>96 میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 100 متر مربع >>100 میلیون تومان

قیمت غرفه سازی بالای 2000متر مربع >>؟میلیون تومان

برای دانلود تعرفه غرفه سازی اینجا را لمس کنید

هزینه غرفه سازی،قیمت غرفه سازی،استعلام قیمت غرفه

 

1 این هزینه ها بر اساس یک غرفه کامل می باشد(نجاری غرفه- برقکاری غرفه -نقاشی کامل غرفه) که شامل کف سازی با پارکت ویا MDF (بنا به موجودی انبار غرفه ساز و الویت عقد قرارداد) با ارتفاع حدودا 10 سانتیمتری است

منظور از یک غرفه کامل غرفه ای است مطابق نمونه غرفه هایی که ساخته ایم و درسایت غرفه ساز و یا در اینستا گرام غرفه ساز می توانید نمونه های آن را ببینید

2 این غرفه در صورتی که حداقل یکماه فرصت تا زمان برگزاری داشته باشد وقرارداد غرفه سازی به امضا برسد  غرفه سازبعنوان اشانتیون دو ست میز وصندلی 4 نفره ویک عدد ال سی دی 42(در صورت موجودی انبار غرفه ساز و الویت عقد قرارداد) در محل غرفه نصب می کند

غرفه ساخت سپاهان
غرفه نمایشگاهی متافو در سالن 38 سال 99

3-غرفه کلید در دست  تحویل می گردد

این بدان معناست که غرفه بصورت کامل و مطابق قرارداد تحویل می گردد حتما در قرارداداها  ذکر این واژه می تواند هم توقع ایجاد کند و هم اینکه بار اضاقی را بر دوش تولید کننده بگذارد در اصل غرفه کلید در دست دقیقا مطابق با قرارداد تحویل می گردد و شامل مولفه ها  و مواردی است که می تواند از روشنایی غرفه تا کفسازی با انواع کفها ی نمایشگاهی را شامل شود

4 به غرفه های ساخته شده در شهرستان ها اشانتیون تعلق نمی گیرد

این بدلیل ترانسفر و جابجایی جداگانه تجهیزات نمایشگاهی است که نمی توان آنها را با لوازم غرفه سازی و بصورت همزمان جابجا نمود و دلیل دیگر هم عدم سرویس دهی مناسب در شهرهای دیگر می باشد و به همین دلیل عملا قراردادن تجهیزات برای شهرستانها بسختی و در بسیاری از موارد فاقد توجیه اقتصادی است

5جهت طراحی غرفه هزینه اضافی دریافت نمی گردد

هزینه طراحی در غرفه ساز نمایشگاهی اخذ نمی گردد و در واقع بصورت اشانتیون خدمات طراحی غرفه انجام می گیرد و تمام این خدمات بصورت رایگان با پکیج نمایشگاه ارانه می شوند و بایستی برای شروع بکار کارفرما پلن نمایشگاهی را برای واحد طراحی ارسال نماید از طریق واتساپ ویا تلگرام تا پس از کارشناسان فروش طراحی آغاز گردد

هزینه طراحی غرفه در نظر گرفته نمی شود

 

   الف) اگرتا  زمان افتتاحیه نمایشگاه کمتر از یک ماه فرصت باقی مانده باشد وهنوز قرارداد غرفه سازی منعقد نشده باشد هزینه متراژ به صورت شانه قبلی محاسبه می شود به مثال های 1و 2 در تعرفه غرفه سازی توجه فرمایید

    ب) برای شهرهایی با فواصل بیشتر از 250 کیلومتر با تهران به ازای هر 250 کیلومتر فاصله 5 درصد به قیمت غرفه سازی اضافه نمایید برای اطلاعات بیشتر به  مثال 3 توجه فرمایید

    ج) جهت برآورد هزینه غرفه سازی در  نمایشگاه  کیش به هزینه غرفه سازی (مطابق جدول بالا) 20 درصد اضافه نمایید 

   د) در غرفه های دو طبقه  جهت محاسبه قیمت متر مربع  طبقه دوم هزینه متر مربع مساحت غرفه را در ضریب 180 ضرب  نمایید (به مثال 4 توجه فرمایید)

    مثال 1

– برای غرفه ای با مساحت 150 متر مربع که در هنگام عقد قرارداد کمتر از یک ماه تا تاریخ افتتاحیه نمایشگاه فاصله داشته باشد هزینه غرفه سازی بجای متر مربعی 220 هزار تومان مبلغ 240 هزار تومان محاسبه می شود یعنی:

150*3000000=450000000 ریال

     مثال 2

– همچنین فرض کنید شما دارای غرفه ای با ابعاد 28 متر مربع می باشید ولی تا تاریخ افتتاحیه نمایشگاه کمتر از یکماه زمان باقی مانده است به جای متر مربعی 240 هزار تومان یک شانه به سمت چپ رفته و مبلغ متر مربعی 270 هزارتومان را در 28 متر مربع می نماییم یعنی:

28*5000000=140000000 ریال

    مثال 3

– برای غرفه سازی در نمایشگاه شیراز که در حدود 1000 کیلومتر با تهران فاصله دارد دارای 4 فاصله 250 کیلومتری می باشد

(4*250 =1000) پس (

20=4*5 ) 20 درصد به قیمت پایه غرفه سازی در این شهر اضافه میگردد در صورتی که غرفه ای 50 متری در شیراز داشته باشیم هزینه غرفه سازی عبارت است از متر مربعی 324 هزارتومان البته این در صورتی است که یکماه تا افتتاحیه نمایشگاه زمان داشته باشیم:

ریال

162/000/000=50*3/240/000

که در آن عدد 50 مساحت غرفه می باشد عدد 3/

240/000 ریال مبلغ فی غرفه سازی به ازای متراژ کمتر از 55 متر مربع با احتساب 20 درصد افزایش قیمت پایه به دلیل فاصله می باشد وعدد162/000/000 مبلغ ساخت این غرفه 50 مترمربعی درنمایشگاه بین المللی شیراز می باشد

 

  مثال 4

– برای محاسبه هزینه ساخت  (هزینه اجرا )غرفه ای که دارای مساحت 70 متر مربع همکف و 12 متر مربع در طبقه دوم است به صورت زیر عمل می نماییم

قیمت ساخت هر متر مربع غرفه طبقه دوم

4/320/000=2400/000*180

12*4320000=51800000 قیمت ساخت 12 متر مربع در طبقه دوم

70*3500000=245000000  قیمت ساخت 70 متر مربع غرفه

245000000+51800000=330000000  قیمت ساخت کل غرفه با احتساب 12 مترطبقه دوم و 70 متر همکف

تهران مدل در نمایشگاه
غرفه سازی در نمایشگاه و برندینگ

قیمت طراحی غرفه نمایشگاهئ در نمایشگاه  آب و فاضلاب در سال 88در حدود متر مربعی 150 هزارتومان بود البته این هزینه شامل اجرای غرفه نمایشگاهی نیز بود

ساخت غرفه درنمایشگاه آب و فاضلاب تهران

هزینه ساخت غرفه بر اساس تعرفه غرفه سازی در پریودهای زمانی مختلف می باشد

درواقع زمان ساخت و عقد قرارداد غرفه سازی بسیار مهم است و بر همین اساس ممکن است باعث کاهش و یا رشد قیمت غرفه سازی گردد

هزینه ساخت غرفه را می توان قبل از شروع به طراحی بصورت تقریبی استعلام نمود

هزینه ساخت غرفه برطبق تعرفه غرفه سازی می  باشد

طراحی غرفه نمایشگاهی تهران غرفه نمایشگاهی توازن فراب را می بینید با هزینه مطابق تعرفه غرفه سازی

غرفه نمایشگاهی درنمایشگاه صنعت اب  تهران

طراحی غرفه نمایشگاه بین المللی صنعت تهران یک از طراحی های زیبا در این نمایشگاه بود

طراحی غرفه نمایشگاه بین ا لمللی تهران را می توانید هنگام نصب و اجرای غرفه ملاحظه نمایید

هزینه غرفه آرایی درنمایشگاه آب وفاضلاب تهران را مطابق جدول تعرفه غرفه سازی ملاحظه نمایید

قیمت اجرای غرفه نمایشگاهی رامی توان حاصل تولید واقعی و اجرای صحیح یک غرفه دانست

 قیمت غرفه نمایشگاه بین المللی تهران نمایشگاه آب و فاضلاب را در تعرفه غرفه سازی ملاحظه نمایید

قیمت غرفه نمایشگاه بین المللی تهران در نمایشگاه بین المللی پوشاک مطابق تعرفه قیمت و برآورد غرفه سازی  در این نمایشگاه می باشد

با وجود رشد قیمت ها بصورت چند برابری در سال جدید و ابتلا و مشکلات مربوط به بیماری در جهان قیمت های غرفه سازی را با کمی تغیییر بصورت بالا در آورده ایم که بتوان با تعاملی مناسب با رویه برد برد در خدمت تمامی مشتریان عزیز بود

هزینه  اجاره  اسپیس فریم به ازای هر متر مربع مساحت 350000 ریال می باشد

 
   

تعرفه اجاره تجهیزات نمایشگاهی

 
شرح کالا هزینه
 

اجاره میز وصندلی 4 نفره استیل برای غرفه نمایشگاهی

4000/000ریال  
   

میز وصندلی 6 نفره استیل

6300000ریال  
   

LCD 42 inch

8000000ریال  
 مبلمان نمایشگاهی 4 نفره  10000000 ریال 

طراحی و ساخت غرفه بی واسطه از متری 90هزار تومان با تجهیزات کامل

وی آی پی در نمایشگاه
ساخت غرفه دستکش گیلان در نمایشگاه ایران کلین

 برآورد هزینه غرفه سازی درنمایشگاه تهران  را می توانید بر اساس جدول بالا و مطالعه اطلاعات بصورت پیوست محاسبه نمایید ودر صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با شماره 09122410821 تماس بگیرید

برآورد هزینه نمایشگاه

برآورد هزینه نمایشگاه از اموری است که شاید برای بعضی خیلی به سادگی امکان پذیر نباشد ولی در صورتی که نیاز به برآورد هزینه نمایشگاه دارید با ما تماس بگیرید تا با استفاده از جدول تعرفه غرفه سازی بتوانید برآورد هزینه نمایشگاه را بصورتی درست ومنطقی در اختیار داشته باشید 

این برآورد قیمت و هزینه غرفه سازی از این جهت مهم است که برای بسیاری دانستن اینکه یک غرفه چقدر برایشان تمام می شود مهم است

برآورد هزینه نمایشگاه را می توانید بر اساس جدول تعرفه هزینه غرفه سازی مطابق جدول بالا محاسبه نمایید

برآورد هزینه نمایشگاه در تهران 

برای بدست آوردن نرخ  و این تعرفه در هر ساعتی از شبانه روز و حتی ایام تعطیل با مراجعه به وب سایت غرفه ساز از اآخرین هزینه ها مطلع شوید وبه این ترتیب می توانید نرخنامه مرتبط در تهران و یا رشت  شیراز اهواز تبریز اصفهان کرمان  سنندج  زنجان زاهدان  مشهد گرگان ابهر بندرعباس کرج را براحتی می توانید مطابق تعرفه غرفه سازی استخراج نمایید و از قیمت و تعرفه غرفه سازی استفاده نمایید

برآورد هزینه نمایشگاه را براحتی طبق تعرفه غرفه سازی می توانید انجام دهید برابر این تعرفه برای قیمت ساخت یک غرفه مثلا 50 متری هزینه ای در حدود 13 میلیون و نیم قابل پرداخت می باشد البته بر اساس نرخ غرفه سازی در سال 1398

برای برآورد قیمت ویا هزینه ساخت یک غرفه نمایشگاهی بهتر است از جدول تعرفه غرفه سازی بالا در این صفحه استفاده نمایید

برای برآورد قیمت ساخت یا همان اجرا غرفه نمایشگاه در تهران و یا شهرستان ها می توانید به بالای صفحه جهت دریافت قیمت ساخت غرفه مراجعه نمایید

برای برآورد قیمت اجرای غرفه نمایشگاهی و در هرجای کشور می توانید به تعرفه طراحی وساخت غرفه مراجعه نمایید

برآورد هزینه نمایشگاه را از اینجا شروع میکنیم که باید به این نکته اذعان کنیم که برآورد هزینه نمایشگاه چه نقشی میتواند در شرکت کننده و ساختار غرفه سازی در نمایشگاه داشته باشد

برآورد کردن هزینه نمایشگاه یکی از اولین کارهایی است  هر مشارکت کننده‌ای در اولین گام جهت شرکت در نمایشگاه به عمل می آورد

گاهی اوقات این شرکت کننده پیمانکار ساخت غرفه نمایشگاهی را از قبل می شناسد و با آن شرکت غرفه ساز کار کرده است در این صورت برآورد هزینه نمایشگاه منوال سالیان قبل مشخص است

مگر اینکه مدیریت شرکت در صدد این باشد که قیمت مناسب تری از هزینه های نمایشگاه را به دست آورد

در این صورت به کارشناسان فروش دستور می دهد تا برآورده هزینه نمایشگاه را در دستور کار خود قرار دهند و بدین طریق کارشناسان فروش مشارکت کننده در صدد برآورد هزینه نمایشگاه از طرق مختلف به ویژه از طریق اینترنت بر می‌آیند

در واقع برآورد هزینه نمایشگاه می‌تواند به تنهایی کار سنگینی باشد

چه اینکه این برآورد هزینه شامل غرفه سازی مبلمان گل آرایی چاپ کاتالوگ کیسه های تبلیغاتی و یا حتی بنرهای شرکت و لباس های کارشناسان فروش و حتی مستخدمین غرفه را شامل شود

در برآورد هزینه نمایشگاه میتوان به هزینه اجاره غرفه نمایشگاهی نیز به طور مبسوط اشاره نمود

معمولاً در برآوردها این قیمت در نمایشگاه بین المللی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع می باشد

در نمایشگاههای تخصصی تر که در سایر مراکز نمایشگاهی مانند برج میلاد یا حتی هتل المپیک و یا ایران مال برگزار می گردد این رقم ها می‌تواند تا ۴۵۰ هزار تومان نیز به ازای هر متر مربع در نظر گرفته شود

 برای برآورد هزینه نمایشگاه بهترین روش محاسبه هزینه نمایشگاه به صورت جداگانه و مجزا می باشد

در این حالت هزینه گرفتن فضا در نمایشگاه از مجری نمایشگاه به عنوان یکی از هزینه ها و نیز هزینه غرفه سازی در نمایشگاه و همچنین هزینه های جانبی شامل هدایای تبلیغاتی بروشور و کاتالوگ و کارت ویزیت و سایر ملحقات باید در نظر گرفته شود

هزینه‌های لباس کارمندان و پرسنل غرفه و همچنین هزینه خدمات غرفه شامل میز صندلی مبلمان آبسردکن و آبگرمکن و ال سی دی و همچنین صندلی های جک دار و میز و صندلی های سی آی پی رانیز باید برآورد نمود

 برآورد هزینه نمایشگاه در هر جشنواره‌ای به صورت یک کار تخصصی باید انجام شود

برای برآورد هزینه نمایشگاه اینکه برآورد هزینه غرفه سازی در نمایشگاه چیست

لطفاً به قسمت بالا و جدول تعرفه غرفه سازی مراجعه نمایید این جدول بر اساس تعرفه روز غرفه سازی محاسبه و در اختیارتان قرار گرفته است

مثلاً برای برآورد هزینه نمایشگاه برای یک غرفه چهل متری می توان با مراجعه به جدول قیمت ساخت را محاسبه نمود برآورد هزینه نمایشگاه را در زمان مناسب و به فرد قابل اعتمادی بسپارید

بهتر است این فرد شایستگی لازم را داشته باشد تا بتواند برآورد مناسبی از هزینه های نمایشگاهی به عمل آورد

 

یکی از بحث های داغ در زمان قبل از برگزاری نمایشگاه و همچنین د ر طول پروسه طراحی و ارائه نظرات نحوه قیمت گذاری و تعرفه بندی بر روی یک غرفه نمایشگاهی می باشد

قیمت غرفه های نمایشگاهی دارای تناسبی با نرخ های ادوات و لوازم مربوط مانند نرخ نئوپان و دستمزد های کارگری می باشد البته این نوع قیمت گذاری بر روی غرفه های ساخته شده و طراحی شده دارای ضابطه خاصی نمی باشد

قیمت گذاری یک غرفه نمایشگاهی بر اساس تعرفه غرفه سازی شاید یکی از بهترین روش های ارائه هزینه غرفه سازی و یا همان قیمت غرفه سازی نمایشگاهئ  می باشد

قیمت غرفه سازی نمایشگاه را در شرایط خاص و بسادگی می توان بدست آورد مثلا اینکه غرفه از لحاظ جانمایی در کجای سالن قرارداد 

در این روش با استفاده از یک تعرفه گویا و جامع می توان بسیاری از شبهات مرتبط با غرفه سازی را حل و فصل نمود

در این تعرفه و نرخ نامه غرفه سازی تمامی موارد و جزییات غرفه سازی لحاظ می شود در گروه غرفه سازنمایشگاهی از این روش قیمت غرفه سازی نمایشگاه استفاده می گردد

قیمت غرفه نمایشگاهی بر اساس طرح پیشنهادی در این روش قیمت دهی معمولا قیمت بر اساس طرح غرفه محاسبه می گردد

ولی در گروه غرفه سازنمایشگاهی بر اساس متراژ این قیمت  غرفه تعیین می گردد و پارامتر زمان و اینکه تا زمان برگزاری چقد ر مانده است نیز بسیار حیاتی ومهم است

 

معمولا برای حضور در نمایشگاه می باید چند پارامتر را در مورد هزینه های دکور سازی و سایر هزینه ها در نظر بگیریم

هزینه های نمایشگاه بابت اجاره فضای غرفه یا همان هزینه سالن نمایشگاه که توسط مجری اخذ می گردد

این هزینه معمولا براساس متر مربع از فضای مورد در خواست می باشد

هزینه های نمایشگاه بابت غرفه سازی وطراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی می باشد

هزینه های نمایشگاه در صورتی که غرفه خودساز باشد شامل هزینه غرفه آرایی است

هزینه های نمایشگاه بابت پذیرایی از مهمانان در غرفه نمایشگاهی

هزینه های نمایشگاه بابت پرسنل و کانتر من در نمایشگاه

هزینه های جاری نمایشگاه که بصورت هزینه هدایای تبلیغاتی استفاده می شود

 

 

استعلام قیمت غرفه سازی در تهران و شهرستان ها بصورتی مطابق جدول بالا می باشد ولی برای یافتن بهترین قیمت غرفه سازی درنمایشگاه

ازروش استعلام قیمت غرفه سازی به شرح ذیل بهره ببرید

استعلام قیمت غرفه سازی در سه گام

 

استعلام بگیرید ولی از تعرفه غرفه سازی شرکت های معتبر و مجریان مورد تایید استفاده نمایید یعنی تاییدیه های مورد نظر را چک نمایید در اصل به هر گونه استعلام قیمتی نمی توان و نبایستی توجه نمود چه اینکه مهمترین پارامتر در نمایشگا ه را می توان زمان دانست و اینکه از نظر کیفی تا چه اندازه می توانید موفق شوید بستگی زیادی به این موضوع دارد

استعلام قیمت غرفه سازی را درزمان مقرر بدست بیاورید وقتی زمان تنگ است قیمت های غرفه سازی  مناسب نیستند

استعلام قیمت غرفه سازی را بر اساس طرح انجام ندهید بلکه برا ساس متر مربع از غرفه ساز بخواهید

استعلام قیمت غرفه سازی نمی تواند پارمتری از کم کاری یا پرکاری غرفه باشد البته گاهی اثر گذار می باشد

 

 

قیمت غرفه سازی خدمات مهندسی استیل ایران در نمایشگاه بین المللی تهران در سال 94 در حدود متر مربعی 160 هزارتومان بود

هزینه غرفه درنمایشگاه لوازم خانگی در تهران وشهرستان را براساس قیمت غرفه سازی ملاحظه بفرماییدکه این هزینه برای این غرفه در حدود متر مربعی 340 هزار تومان می باشد

برآورد هزینه نمایشگاه  جهت غرفه نمایشگاهی مهندسی استیل ایران در حدود 6 میلیون تومان بود

مراحل ساخت غرفه نمایشگاهی را درنمایشگاه لوازم خانگی تهران ملاحظه م نمایید

برآورد هزینه نمایشگاه لوازم خانگی در تهران  رشت قزوین مشهد کرج تبریز زاهدان شیراز کرمان کردستان اهواز اصفهان کرمان اربیل مسکو را مطابق جدول غرفه سازی محاسبه نمایید

ساخت غرفه درنمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

قیمت غرفه نمایشگاه بین المللی تهران نمایشگاه لوازم خانگی ر ا امسال برآورد کنید طبق جدول تعرفه غرفه سازی

غرفه نمایشگاهی درنمایشگاه لوازم خانگی تهران

هزینه غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی تهران و شهرستان ها را جدول غرفه سازی هزینه یابی نمایید

برای کاهش هزینه غرفه سازی نمایشگاه بین المللی در تهران ویا شهرستان ها بهتر است از روش های شاخص زیر استفاده نمایید

البته روش های بسیار متفاوت و زیادی برای این کاهش هزینه غرفه سازی در نمایشگاه های مختلف اشاره نمود ولی در ادامه به این روش های می پردازیم که به نوعی باعث کاهش هزینه غرفه سازی نمایشگاه بین المللی می گردد


1-از المان های کم هزینه استفاده نمایید در واقع نباید المان های اصلی که باعث جذب مخاطبین در غرفه سازی می گردند حذف شوند

ولی با کاهش المانهای مختلف بطور بسیار محسوسی ار هزینه غرفه سازی نمایشگاه بین المللی در تهران و یا شهرهای دیگر کاست


2-سعی نمایید از یکماه قبل قرارداد غرفه سازی را منعقد نمایید و بدین منظور با غرفه ساز مورد تایید نمایشگاه بین المللی وارد قرارداد شوید تا علاوه بر کاهش هزینه غرفه سازی نمایشگاه بین المللی به نحو خوبی غرفه سازی زیبا و در خوری انجام دهید


3-از کف سازی ارزان در نمایشگاه استفاده نمایید نه اینکه کلا کف سازی در غرفه نداشته باشید ولی با استفاده از این روش بصورت کاملا موثری باعث کاهش هزینه غرفه سازی نمایشگاه بین المللی خواهید بود


4 -از رنگ های پلاستیک و با کیفیت  در غرفه سازی بهره ببریدو بدین وسیله باعث کاهش چشمگیر هزینه غرفه سازی نمایشگاه بین المللی باشید


5-از نوشته ها  و استیکرهای کم هزینه ولی با کیفیت استفاده نمایید

  1.  ساخت غرفه نمایشگاهی بصورت کاملا سرعتی و دراسرع زمان میباشد

  2.  ساخت غرفه نمایشگاهی به نوعی است که سازه های غرفه جهت یکدوره حداقل 6 روزه توان ایستایی و حفظ خود را داشته باشند

  3. ساخت غرفه نمایشگاهی با استفاده از نئوپان و الوارهای یک بار مصرف و با قابلیت رنگ شوندگی و ایستایی است در ساخت غرفه نمایشگاهی می توان روش ساخت را به گونه ای ترتیب داد که اگر  سازه از مقاومت نسبی مناسبی برخوردار نباشد به عنوان محافظ و کمک بتوان از پروفیل فلزی در سازه استفاده نمود

  4.  ساخت غرفه نمایشگاهی دارای استاندارد خاصی نبوده ولی معمولا بصورت عرفی از کفسازی آغاز و با نصب المان های یونولیت و انواع تابلوهای نورانی پایان می یابد

  5.  ساخت غرفه نمایشگاهی مطابق با طرح غرفه می باشد و این طرح می بایست مطابق نظر و استانداردهای ملی ساختمان انجام شود

  6. ساخت غرفه نمایشگاهی به مدت زمانی که تا افتتاح نمایشگاه مانده نیز بستگی دارد

 

ایده های خلاقانه برای نمایشگاه و یک غرفه نمایشگاهی می تواند بسیار زیاد و مختلف باشد ولی در زیر به روش هایی که باعث بروز ایده های خلاقانه درنمایشگاه می شوند اشاره می نماییم

  1. ایده های خلاقانه با گشت و گذار در نمایشگاه  به بالاترین میزان خود می رسد پس سعی نمایید که برای دریافت بهترین ایده های خلاقانه برای نمایشگاه هر چقدر که می توانید در نمایشگاه های وهمایش ها شرکت نمایید

  2. ایده های خلاقانه برای نمایشگاه در یکی از بهترین حالات دیدن تصاویر مربوط به غرفه های نمایشگاهی و طراحی غرفه نمایشگاهی می باشد پس بهتر است برای دریافت ایده های خلاقانه برای نمایشگاه و غرفه های نمایشگاهی وبگردی را آغاز نمایید

  3. ایده های خلاقانه برای نمایشگاه می تواند زاده یک تفکر در یک طرح و یا حتی یک اتود دستی و یا یک نقاشی باشد پس این ایده ها را جدی بگیرید و از خلاقیت خود در طراحی  هر چه زیباترغرفه نمایشگاهی بهره ببرید

غرفه خود ساز

به عبارتی همان غرفه ای است که توسط مشارکت کننده به غرفه ساز سفارش داده می شود تا به صورت خودساز ساخته شود البته غرفه های دیگری نیز وجود دارد که غرفه پیش ساخته خوانده می شوند که در این نوع غرفه سازی مشارکت کننده از سازه های نمایشگاهی آماده نصب بهره می برد

قیمت غرفه خود ساز در واقع همان هزینه ساخت غرفه نمایشگاهی با سازه های متداول از قبیل نئوپان و یا مشتقات آن می باشد و براساس نرخ نامه  و تعرفه غرفه سازی جدول بالاست

قیمت غرفه خودساز را می توان بر اساس مدت زمان باقی مانده تا نمایشگاه ویا متراژ غرفه نمایشگاهی تحلیل و بدست آورد

قیمت غرفه خودساز یا تعرفه غرفه سازی خودساز از متر مربعی 90 تومان بررسی وارائه می گردد

قیمت غرفه خودساز مثلا برای یک غرفه 36 مترمربعی در حدود 10 میلیون تومان می باشد البته برای محاسبه بهتر به جدول هزینه غرفه سازی مراجعه نمایید

قیمت غرفه خود ساز در حدود 48 متر مربع که از دو ضلع 6 در 8 باشه در حدود 13 میلیون تومان هست البته با توجه به زمان و مکان  نمایشگاه

غرفه سازی در نمایشگاه متافو 99

هزینه غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی شیرینی شکلات تهران امسال را مطابق جدول غرفه ساز(بالا) محاسبه نمایید

 مادر گروه غرفه ساز نمایشگاهی بستگی به زمان سفارش غرفه  شما دارد که در چه زمانی غرفه نمایشگاهی را سفارش می دهید و با همکاران ما وارد گفتمان و درخواست می شوید هر چقدر این زمان تا زمان برگزاری نمایشگاه فاصله بیشتری داشته باشد هم کار شما بهتر انجام می‌شود همین که کار بهتر و زیباتر از آب در می آید

برای متراژ باید گفت که متراژ غرفه اگر با زمان‌بندی و برنامه‌ریزی درستی همراه باشد حتی تا ۱۰۰۰ متر ساخت و ساز نیز امکان پذیر بوده و با تدارک مناسب یک غرفه خوب و زیبا را می توانیم به شما هدیه دهیم

معمولاً برای ثبت سفارش و طراحی غرفه نمایشگاهی بهتر است که یک ماه قبل از برگزاری با همکاران ما مشورت و فرم های مربوطه را کامل نمایید تا در زمان مقتضی به توان یک طرفه زیبا و لوکس را داشت

هزینه طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی (قیمت طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی )رو میشه به نوعی وابسته به زمانی که شما ثبت سفارش می کنی

یعنی فاصله تا برگزاری نمایشگاه برشمرد یعنی در واقع وقتی شما از دو ماه قبل یک غرفه نمایشگاهی صد متری رو سفارش میدی این قیمتی که میتونیم خدمتتون ارائه کنیم با قیمتی که برای برپایی نمایشگاه صدمتری که  فاصله ۵ روز به برگزاری نمایشگاه مونده متفاوت خواهد بود 

همکاری بیشتری می‌برد که همزمان کاملا فشرده است و باید تیم ها رو آماده کرد پس بهتر است که در زمان بندی مناسب نسبت به ساخت و ساز اقدام کنید و کارهای مشورتی را انجام بدید هرگز کار را به فردا برای غرفه سازی بیندازیم سریع پاته و پرتحرک باشید

بله هزینه تجهیزات غرفه نمایشگاهی با یک جدول تعرفه داریم که در این جدول تعرفه غرفه سازی شما به تفکیک میتوانید قیمت ها را ببینید و بر اساس متر مربع از قیمت غرفه سازی و هزینه‌های آن اطلاع پیدا کنید

این قیمت های طراحی و اجرای غرفه معمولاً بر اساس مترمربع است و قیمت ساخت یک طرفه نمایشگاهی شامل هزینه طراحی هم میشه

یعنی در واقع شما نیازی نیست که دوتا هزینه پرداخت کنید با یک هزینه‌ای که پرداخت می نمایید هم طراحی براتون انجام میشه و هم ساخت انجام میشه

پس بهتر هستش که برای اینکه بتونید که هزینه ها را برآورد کنید به جدول ساخت غرفه سازی مراجعه کنید و از طرف ما اطلاع پیدا کنید

کف سازی غرفه نمایشگاهی قیمت

کف سازی غرفه نمایشگاهی قیمت را در زیر می بینید و قیمت کفسازی نمایشگاه با ارتفاع حدود 10 سانتیمتر از حدود متر ی 35 هزارتومان شروع می شود , کف سازی غرفه نمایشگاهی قیمت متناسب و معقولی می تواند داشته باشد و این بستگی به نوع کف سازی در غرفه دارد

کف سازی غرفه نمایشگاهی از قیمت متر مربعی 35 هزارتومان از جنس پارکت  با ارتفاع حدود 10 سانتیمتر می باشد این نوع از کف سازی پوشش مناسبی جهت کف غرفه می باشد البته کف سازی با روش های دیگری نیز امکان پذیر است و در بعضی وقت ها برای راحتی و زیبایی می توان از کف سازی موکت در غرفه نمایشگاه استفاده نمود

لطفا برای بدست آوردن قیمت طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی به سبک های مختلف از تعرفه غرفه سازی مصوب شرکت غرفه ساز نمایشگاهی  استفاده نمایید

قیمت طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی همچنان که اعلام شد بر اساس سه اصل  زمان – مکان  – و متراژ ساخت می باشد

قیمت طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی د ردوره های مختلف می تواند بسیار متفاوت باشد

برای اجرای یک غرفه نمایشگاهی و روند اجرای مناسب آن می باید به چند نکته کلیدی توجه کرد