هزینه طراحی واجرای غرفه نمایشگاهی کلیک کنید

تماس با مشاور 09122410821

ساخت غرفه سرام سینا

غرفه سازی  

 

 

  Home
Up

 

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی اهواز

نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی قزوین

نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی بوشهر

نمایشگاه بین المللی مازندران

نمایشگاه بین المللی اردبیل

نمایشگاه بین المللی زنجان

نمایشگاه بین المللی اراک

نمایشگاه بین المللی خرم آباد

نمایشگاه بین المللی ارومیه.

نمایشگاه بین المللی گلستان

 

غرفه سازی سرام سیناطراحی وساخت غرفه ساز نمایشگاهی

غرفه شرکت سرام سینا در نمایشگاه کاشی سرامیک  تهران

غرفه سازی ،غرفه آرایی ، خدمات نمایشگاهی ، پاسخ به سوالات و آموزش غرفه سازی ساخت غرفه نمایشگاهی سرام سینا

 

 غرفه|طراحی غرفه|غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی|ساخت غرفه نمایشگاه|ازمتری 90 تومان 09395923751

غرفه شرکت سرام سینا در نمایشگاه کاشی سرامیک  تهران

ابعاد:5 در 18  متر همکف و 20 متر مربع در طبقه دوم      

 

طراحی وساخت غرفه ساز نمایشگاهی غرفه سرام سینا

جذابیت تابلوی سرام سینا زبانزد بازدید کنندگان بود

|ghorfesaz.ir booth buid design co|غرفه  سازی نمایشگاهی  در نمایشگاه بین المللی  تهران  طراحی وساخت غرفه ساز نمایشگاهی |تصاویر غرفه سازی

این هم نمایی از ویترین غرفه است که در داخل آن تزیینات زیادی کار کردیم

غرفه|طراحی غرفه|غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی|ساخت غرفه نمایشگاه|ازمتری 90 تومان 09395923751

غرفه|طراحی غرفه|غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی|ساخت غرفه نمایشگاه|ازمتری 90 تومان 09395923751

غرفه|طراحی غرفه|غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی|ساخت غرفه نمایشگاه|ازمتری 90 تومان 09395923751

غرفه|طراحی غرفه|غرفه سازی|غرفه نمایشگاهی|ساخت غرفه نمایشگاه|ازمتری 90 تومان 09395923751

02144959893

02144959893

 

آدرس کارگاه غرفه سازی: تهران باقر شهر  ابتدای جاده قوچحصار جنب دامداری گلستان  

 

02126208934            09122410821      02126208941

 

نمونه کارهای اجرایی غرفه سازی را در کانال راهنمای غرفه سازی ببینید

نمونه کارهای غرفه سازی را در اینستا گرام ببینید

من روبات راهنمای غرفه سازی هستم

آماده پاسخگویی به سوالات غرفه سازی 24 ساعته کلیک کن وارد شو

Copyright  2010 GHORFE SAZ NAMAYESHGAHI

ghorfesaz.ir@gmail.com